กำหนดการฝึกภาคปกติ นศท.ชั้นปีที่ 4-5 ปีการศึกษา 2561

news05102018

กำหนดการฝึก ระหว่างวันที่ 15-24 ตุลาคม 2561  ณ วัดคมบาง จ.จันทบุรี