www.technicchan.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนออนไลน์และขั้นตอนการชำระเงินผ่านธนาคารออมสิน

นักเรียน นักศึกษา สามารถเข้าใช้งานระบบโดยการกรอก รหัสนักศึกษา ในช่องของ ชื่อผู้ใช้งาน (username) แล ...
อ่านเพิ่มเติม

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

วิทยาลัยเทคนิคจันทุบรี เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ ...
อ่านเพิ่มเติม

กำหนดการวันลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาใหม่และนักศึกษาปัจจุบัน

เนื่องจากสถานการณ์โรค COVID-19 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จึงมีแนวทางช่วยเหลือผู้ปกครองโดยให้ผ่อนผันชำร ...
อ่านเพิ่มเติม

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ร่วมกับ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 1 กองพลนาวิกโยธิน

วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 น. วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ร่วมกับ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารรา ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมติดตามความก้าวหน้าการเปิดการสอนระดับปริญญาตรี

วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันบุรี พร้อม ...
อ่านเพิ่มเติม

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563

วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี พร้อ ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวแจ้งครู – เจ้าหน้าที่

เชิญคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรร่วมประชุมรับนโยบายการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอา ...
อ่านเพิ่มเติม

ตารางเวร-ยามประจำเดือน

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีเรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ครูจ้างสอน เจ้าห ...
อ่านเพิ่มเติม

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีเปิดอบรมออนไลน์ฟรี

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เปิดอบรมออนไลน์ฟรี โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์ 70 % ขึ้น ไปจะได้รับเกียรติบัตรส่งให้ท ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวแจ้งนักศึกษา

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนออนไลน์และขั้นตอนการชำระเงินผ่านธนาคารออมสิน

นักเรียน นักศึกษา สามารถเข้าใช้งานระบบโดยการกรอก รหัสนักศึกษา ในช่องของ ชื่อผู้ใช้งาน (username) แล ...
อ่านเพิ่มเติม

กำหนดการวันลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาใหม่และนักศึกษาปัจจุบัน

เนื่องจากสถานการณ์โรค COVID-19 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จึงมีแนวทางช่วยเหลือผู้ปกครองโดยให้ผ่อนผันชำร ...
อ่านเพิ่มเติม

รายชื่อนักเรียน รอบโควตา ปีการศึกษา 2563 ระดับ ปวส. ให้นักเรียน สแกน QR Code เข้ากลุ่มไลน์ เพื่อติดตามข่าสารจากครูที่รึกษา

ประกาศรายชื่อนักศึกษา ปวช.1 รอบโควตาให้นักเรียนนักศึกษาสแกนคิวอาร์โค้ดเข้ากลุ่มไลน์เพื่อติดตามข่าวส ...
อ่านเพิ่มเติม

รายชื่อนักเรียน รอบโควตา ปีการศึกษา 2563 ระดับ ปวช. ให้นักเรียน สแกน QR Code เข้ากลุ่มไลน์ เพื่อติดตามข่าสารจากครูที่รึกษา

ประกาศรายชื่อนักศึกษา ปวช.1 รอบโควตาให้นักเรียนนักศึกษาสแกนคิวอาร์โค้ดเข้ากลุ่มไลน์เพื่อติดตามข่าวส ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธื์ได้รับทุน

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธื์ได้รับทุน ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวจัดซื้อ – จัดจ้าง


FACEBOOK FANPAGE